Huis-aan-Huiscollecte van start

 

ADRA Nederland loopt tegen sekstoerisme Thailand

ADRA Nederland loopt tegen sekstoerisme Thailand

Vrijwilligers ADRA Nederland lopen voor bescherming meisjes tegen sekstoerisme in Thailand!

ADRA Nederland is een middelgrote ontwikkelingshulporganisatie, actief in meer dan 130 landen. Jaarlijks houdt zij een collecte op diverse plaatsen in Nederland. Dit jaar collecteren vrijwilligers van ADRA Nederland om jonge meisjes te beschermen tegen de seksindustrie in Thailand met het project “Keep Girls Safe”. 

De collectes vinden in diverse gemeentes plaats in verschillende periodes. De eerste periode is in de week van 22 april 2019.

Een collecte voor meisjes in Thailand, waarom?
Meisjes in Thailand zijn kwetsbaar en hebben bescherming nodig en daar wil ADRA Nederland samen met ADRA Thailand wat aan doen.

Het project en wat doen we?
Met dit project wil ADRA Nederland samen met u meisjes helpen. ADRA gebruikt uw donatie onder andere voor het:

  • bieden van onderdak aan meisjes die direct gevaar lopen op misbruik en uitbuiting.
  • organiseren van bewustwordingsprogramma’s voor deze risico-meisjes en alle dorpelingen, dat sekstoerisme niet oké is.
  • bieden van een studiebeurs aan meisjes om naar school te gaan en zo de financiële lasten van de ouders te verlichten.
  • regelen van een wettelijke status voor deze kwetsbare meisjes
  • het vormen van een een meisjesnetwerk om elkaar te steunen en andere kwetsbare meisjes te alarmeren.

Helpt u ook mee?
Met uw gift helpt u meisjes zich te beschermen tegen sekstoerisme. U kunt uw bijdrage storten op IBAN: NL57 RABO 0378 3857 47 t.n.v. ADRA Nederland onder vermelding van “Keep Girls Safe Collecte”. Sms-sen kan ook: sms ADRACollecte naar 4333 (€2). Via www.adra.digicollect.nl kunt u ook zelf een collectebus aanmaken op Facebook. Kijk voor meer informatie over onze projecten op www.adra.nl

ADRA Nederland
ADRA – Adventist Development and Relief Agency – is een erkende, onafhankelijke, internationale organisatie met een vertegenwoordiging in meer dan 130 landen. ADRA helpt mensen zonder daarbij te letten op de politieke, religieuze of etnische achtergrond en stelt zich blijvende verbeteringen ten doel. Zelfredzaamheid is de rode draad in al haar projecten. Meer informatie vindt u op www.adra.nl of volg ons op https://www.facebook.com/ADRANederland. ADRA beschikt over het CBF keurmerk voor goede doelen en is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor zijn giften aftrekbaar van de belasting.