Help gezinnen uit Zvishavane aan voldoende inkomen voor eten en drinken. Voor 35 euro helpt u een gezin een maand.  

Het bestuur van ADRA Nederland besloot onder andere het volgende project te ondersteunen:

Zimbabwe – voedselzekerheid met het doel gezinnen uit armoede te halen door ze mee te laten werken aan een landbouwproject.
Het project beoogt betere middelen in te zetten om de oogsten te verbeteren.

ADRA helpt gezinnen uit armoede in Zimbabwe

Deelneemster aan project in Zimbabwe

Door deelname aan dit project kan ik zelf weer boodschappen kopen voor mijn kinderen. In een winkel zijn heeft dit nog nooit zo goed gevoeld” aldus Precious Magama, deelnemer aan het project in 2018. Het project loopt drie jaar.

Aanleiding

In het district Zvishavane in Zimbabwe hebben veel mensen nauwelijks geld om boodschappen te doen. 59% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. De gemeenschap is afhankelijk van de landbouw en door extreme droogte of soms juist overstromingen vallen de oogsten nogal eens tegen. Ook is er een oplossing nodig voor een tekort aan (drink)water. 

Gelukkig kunnen we dit samen met u en ADRA Zimbabwe bereiken door onze deelname aan een driejarig programma. World Food Programme (WFP) leidt dit project. 

Het World Food Programme stimuleert betere landbouwmethoden. Mensen uit de gemeenschap Zvishavane werken zelf aan het project mee en verdienen zo hun eigen inkomen. Dit heeft een enorme impact op hun eigenwaarde en verbetert tegelijkertijd hun inkomen. Hiermee kunnen ze zelf boodschappen doen en zodat zij voldoende eten en drinken kunnen kopen voor hun familie.  

Voor een bedrag van circa 35 euro (=maandinkomen) helpt u een gezin een maand lang. 

 Donaties zijn nodig voor onder andere:

  • de aanleg van drie visvijvers
  • het verbeteren van een waterbassin en natuurlijk beheer van bronnen
  • het trainen van 200 huishoudens in bijenhouden

ADRA werkt hierin samen met de volgende partners:

  • ADRA Nederland
  • ADRA Zwitserland
  • ADRA Zimbabwe
  • World Food Program

Wilt u een gift doen?  
U kunt een gift doen door middel van een acceptgiro. Bankiert u via internet, dan kunt u uw gift overmaken op IBAN NL57RABO 0378 3857 47 t.n.v. ADRA Nederland, Huis ter Heide o.v.v.
Zimbabwe, zelfredzaamheid landbouwproject 18-19, dan weten wij dat uw donatie voor dit project (we hebben meerdere projecten in Zimbabwe).