Als bedrijf

Als bedrijf /organisatie kunt u ADRA op verschillende manieren steunen.
U kunt ADRA helpen met een financiële gift of uw kennis, dienstverlening of producten inzetten om een collega-ondernemer in een ontwikkelingsland te helpen.

ADRA Nederland steunt met name projecten die tot economische zelfstandigheid leiden. We hebben projecten waar we mensen trainen in ondernemerschapsvaardigheden of we leren ze moderne landbouwtechnieken te hanteren.

Ook verstrekken we microkredieten zodat mensen hun eigen bedrijf kunnen starten.
In ruil voor uw steun kunnen we uw organisatie promoten op diverse wijzen.

Met diverse bedrijven en organisaties onderhouden wij een langdurige samenwerking. Voorbeelden hiervan zijn: een maquette in de vaste expositie van ICDubo het informatiecentrum voor Duurzaam Bouwen, gratis ontwerpwerk door Geheitreclame of gesponsorde laptops en computers door ITColijn. Wilt u meer weten, mail dan naar Christa<ad>adra.nl en vraag naar de mogelijkheden. Zij denkt graag met u mee!